صفحه آرایی و طراحی مجله

هر جعبه پودر روتارین حاوی ۱۰ عدد ساشه (بستههای حاوی مقدار مشخصی پودر) است که میبایست با آبجوش مخلوط شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است زبان اصلی مقاله میبایست بهصورت فارسی بوده و ترجمه کامل مقاله نیز به یک زبان خارجی( متناسب با موضوع مقاله) ارائه گردد. مخاطبان این نوع مجلات عمومیتر هستند و به علت علاقه به موضوع و محتوای سرگرم کننده و یا آموزشی آنها را خریداری میکنند. این روش که از دو فاز متحرک و ساکن تشکیل شده است، برای جداسازی پروتئینها، نوکلئوتیدها، کربوهیدراتها و آمینواسیدها به کار میرود. از آنجا که ضرب نوعی جمع مکرر است، میتوان نتیجه گرفت که تقسیم نیز شکلی از تفریق مکرر است. در حقیقت، زمانی که پایگاه داده فاقد ابزارهای نظارتی است، ارزیابی دقیق فاکتورهای مذکور و اثرات هر یک از آنها بر بهینهسازی به امری دشوار و همراه با چالش تبدیل خواهد شد.

هدف از انتشار این مجله، انتشار آخرین دستاوردهای پژوهشگران در زمینه تمامی گرایشهای تخصصی مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، مهندسی پزشکی – بیوالکتریک، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و …) بهمنظور گسترش مرز دانش و فناوری در این حوزهها است. پس بدیهی است که هر تحقیق جدیدی از دستاوردهای علمی و تخصصی پیشین خود بهره میبرد. «مدیریت دانش سازمانی» (با نام سابق مدیریت راهبردی دانش سازمانی) نشریهای است که با رسالت توسعه دانش مدیریت دانش در کشور، شناسایی مسائل مدیریت و مهندسی دانش سازمانهای ایران و ارانه راهکار برای آن، مقالههای علمی اساتید و پژوهشگران سراسر کشور را به صورت فصلنامه منتشر میکند. در سازمانهای بزرگ، پایگاه داده حاوی رکوردهای پراهمیتی است که از نظر منطقی، روابط پیچیدهای دارند.

این شماره بیشتر بر روی مباحث فراموش شدهی بازاریابی در اکوسیستم استارتاپی کردستان تمرکز دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، به بخش «راهنمای نویسندگان» مراجعه بفرمایید. در این نشریه، پیش از بررسی مقاله، فرم تکمیل شده تعهد رعایت اخلاق نشر (Publication Ethics)، واگذاری حقوق مادی (Copyright Transfer) و افشای تعارض منافع (Conflict of Interest Statement) از نویسندگان دریافت میشود. هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در هنگام ارسال مقاله، بارگذاری شود. به منظور تسهیل کار نویسندگان در ارسال و پیگیری مقالات لازم است اصول کلی زیر در تدوین مقاله ی ارسالی مد نظر قرار گیرد. استفاده از نرمافزارهای مدیریت منابع مانند EndNote در تدوین منابع و ماخذ بلامانع است. بدین ترتیب با کمک سیستمهای مدیریت پایگاه داده، مواردی مانند برقراری امنیت دادهها و تمامیت آنها، ایجاد همروندی و یکپارچگی در روالهای دادههای ادمین تسهیل پیدا میکنند. افراد مبتلا به این نوع دیابت نیز درنهایت به تزریق انسولین نیاز پیدا میکنند. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته ازبیانیه ی هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.

3 – مقالاتی قابل پذیرش برای چاپ در مجله ی مذکور می باشد که شامل مقالات تحقیقی، مروری و نامه به سردبیر است. همچنان ارائه چکیده و کلمات کلیدی و فهرست منابع حتما علاوه به دو زبان مذکور به زبان انگلیسی نیز ارائه گردد. علاوه بر مجلات علمی خارجی، دستهبندیهایی هم برای مجلات علمی داخلی وجود دارد که چاپ مقالاتتان در آنها میتواند اعتبار خوبی به رزومهتان بدهد. اما اگر به خدمات تخصصی طراحی و صفحهآرایی مجله، ماهنامه و هفتهنامه نیاز دارید، تیم ما میتواند با کمترین هزینه نیازتان را برآورده کند. زیرا ماساژ میتواند باعث جذب سریع تر دارو توسط بدن شود، چیزی که ما در اینجا نمیخواهیم. استفاده از یک تصویر واحد در کل دو صفحه باعث اتحات صفحات می شود اما باید به گونه ای انتخاب شود که قسمت اصلی آن در عطف قرار نگیرد. صفحه عنوان، چکیده ی فارسی، چکیده ی انگلیسی، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری ،تشکر و قدردانی و منابع است. الف- مقالههای پژوهشی(Original article): که باید شامل قسمتهای عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش کار، یافتهها، بحث، نتیجهگیری و منابع باشند. تصمیم بگیرید کدام جملات باید با علامت سوال به کار بروند و کدامیک باید به نقطه ختم شوند.

تذکر2: برای انتخاب واژه های کلیدی از اصطلاحنامه ی فارسی(MeSH)، اصطلاحنامه و دانشنامه کتابداری و اطلاع سایت majalema رسانی استفاده گردد. تذکر 1: تعداد کلمات چکیده 150 تا 350 کلمه ی انگلیسی و واژه های کلیدی بین 3 الی 8 واژه باشد. مجله جعلی چیست اخیرا یکی از سوالات بسیار پرکاربردی می باشد که بین آحاد دانشگاهی و مخصوصا اساتید مورد پرسش قرار می گیرد لذا در این گفتار ما تلاش میکنیم که به این پرسش اساسی که مجله جعلی چیست پاسخ داده و چند نمونه از نحوه ی جعل مجله توسط جعل کنندگان را بیان کرده و راههای برون رفت از این معضل اساسی که گریبانگیر تحصیلات تکمیلی کشورمان شده است را معرفی نماییم. مقالاتی که قبل از این تاریخ ثبت شده اند شامل هزینه نمی باشند. مقالاتی که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به بعد ثبت شده اند مستلزم پرداخت هزینه می باشند. پرداخت هزینه انتشار مقاله به مبلغ 4.000.000 ریال بهعنوان هزینه پردازش و چاپ مقالات پذیرفته شده، ضروری است.

7- مقاله های ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه ی دیگری چاپ شده و یا در زیر چاپ باشد تنها در صورتی که چکیده آن قبلاً در کنفرانس ها و مجامع علمی ارائه شده باشد باید مراتب با ذکر تاریخ و مشخصات کامل کنفرانس اعلام گردد. سپس مکان نمایش آنها در مجله، روزنامه یا وبسایت باید خریداری شود. در صورت پذیرش مقاله و یا پس از انجام اصلاحات مورد نیاز مقاله در نوبت آنلاین قرار میگیرد. 6- مقالات ارسالی پس از پذیرش اولیه و ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسنده مجدداً توسط هیأت تحریریه تایید می گردد و سپس به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ می شود. ۵- هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد، یا اصلاح مقاله (با تأیید مؤلف) آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور میباشد. همچنین در صورتی که مجله مورد نظر در Science Citation Index و یا Social Science Citation Index نمایه شده باشد، به این معنی است که مجله مذکور توسط آی اس آی نمایه شده است.

8- مسوولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده ی تمامی نویسندگان می باشد و باید آماده ی پاسخگویی به مکاتبات باشند. اصول اخلاقی مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از دستورالعمل های کمیته اخلاق(COPE) برای سردبیران و کلیه دست اندرکاران انتشار مجلات پیروی می کند که شامل سردبیر، داوران و نویسندگان می باشد. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) میباشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید. این پدیده، در دو گروه از عناصر به نامهای لانتانیدها و اکتینیدها قابل تشخیص است. نام کاربری و رمز عبور سایت فارسی نشریه در سایت انگلیسی نشریه نیز قابل استفاده است. سایت خبری ایسنا یکی از مهمترین سایتهای خبری در ایران است که از 4 نوامبر 1999 فعالیت خود را آغاز کرده و مطالب خود را به زبانهای فارسی ، عربی ، فرانسه و انگلیسی منتشر می کند. 4- نویسنده موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نظرات کارشناسی داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید، درغیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور می باشد. با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد.

این پایگاه بسیار متنوع است و رشتههای علمی مختلفی را تحت پوشش خود قرار میدهد. هدف این مجله ها در دسترس قرار دادن علم برای همه مردم است لذا هزینه های خود را از نگارنده های مقاله دریافت می کنند. صفحه عنوان : عنوان مقاله، نام ونام خانوادگی مولفان، آدرس الکترونیکی، شماره ی تلفن ثابت یا همراه، سمت علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد ) و اجرائی فردی که مقصد مکاتبات مجله و دیگران (خوانندگان مجله )خواهد بود (نویسنده مسوول)، مرکز یا سازمان تأمین کننده ی بودجه ی طرح پژوهشی که این مقاله نتیجه ی آن است (لازم به ذکر است اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته ،حتماً قید گردد)، عنوان مکرر؛ عنوان کوتاهی برای استفاده در سر صفحه های مقاله چاپ شده، حد اکثر 20 حرف داشته باشد. هنگامی که یک ستون با اندازه فونت بزرگ و فاصله کم بین سطرها ساخته شده باشد، خاکستری تیره در صفحه به وجود میآید و هنگامی که یک ستون با همان فونت در اندازه کوچک و فاصله بین سطرهای زیاد در صفحه قرار گیرد خاکستری روشن در صفحه به وجود میآید. چکیده ی فارسی مقاله; شامل هدف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی است (بین 3 الی 8 واژه که از اصطلاحنامه ی پزشکی فارسی گرفته شده باشد) و تعداد کلمات چکیده باید 150تا 350 کلمه فارسی باشد.

ق تذکر2: عنوان مجلات انگلیسی باید مطابق سبک به کار برده شده در مدلاین، مخفف باشد. افزوده شود که مشخص شود اصل مقاله به زبان فارسی است (در صورتی عنوان مجله فارسی مخفف دارد باید مخفف آن آورده شود)(به مثالهای زیر توجه فرمایید). همه کسانی که مجله مورد نظر را خریداری میکنند یک نقاش ماهر و یا یک عکاس مشهور نیستند، اطلاعاتی که بر روی جلد ارائه میشود باید خاص اما قابل درک باشد. پزشک ممکن است از شما بخواهد 60 دقیقه قبل از غذا یا درست قبل از غذا انسولین بزنید. این انسولین قبل از غذا استفاده میشود که 30 تا 60 دقیقه پس از تزریق شروع به اثر میکند و اثر آن، پنج تا هشت ساعت طول میکشد. این روش برای داروهایی همچون انسولین که سرعت جذب پایینی دارند خیلی مناسب است. مجله ی ((علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد)) نشریه ی تخصصی دانشکده ی علوم پیراپزشکی مشهد است که هدف از انتشار آن ارائه ی نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاورد های علمی در زمینه های موضوعی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، فن آوری اطلاعات سلامت، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، علوم توانبخشی و به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه ی آموخته ها، تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در این زمینه ها می باشد .

البته این نوع مجلات چکیده مقاله را بصورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می دهند که بعد از مطالعه آن خواننده تصمیم به پرداخت هزینه و دانلود تمام متن مقاله می گیرد . در ادامه به بررسی این روندهای تناوبی میپردازیم. یادگیری زیاد به معنی عدم توقف و ادامه فرآیند یادگیری به هنگام رسیدن به نقطه هدف است. بنابراین، برای درک بهتر مفهوم پایگاه داده در ادامه به این سوال مهم پاسخ داده شده است که داده چیست؟ اما در این میان سایت های خبری با امکانات و طراحی عالی، ظاهر ساده و کاربر پسند و منابع موثق و اخبار به روز و کاملا درست کمتر دیده می شود. به اطلاع محققان و پژوهشگران محترم سایت می رسانیم که براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای سال 1397، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز با ضریب تاثیر 0.667 در رده کیفی Q2 قرار گرفته است. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند. در راستای نیل به اهداف و چشم انداز مجله و در جهت افزایش مخاطب بینالملل، به استحضار میرساند از این پس، کلیه مقالات ارسالی به این مجله میبایستی به دو زبانه ارائه گردد.

ماهنامه امید زندگی – شماره 1 به جهتدهی مسئولیت اجتماعی اشخاص نسبت به کاهش آسیبهای اجتماعی میپردازد. ماهنامه امید زندگی – شماره 2 به جهتدهی مسئولیت اجتماعی اشخاص نسبت به کاهش آسیبهای اجتماعی میپردازد. برای پیشرفت کسب و کار خود باید در اینترنت فعالیتهای گوناگونی انجام دهید تا اشخاص را بیشتر با کارتان آشنا سازید. دلیل این مسئله بیشتر به افزایش شیوع چاقی، دیابت و اختلالات متابولیسم در میان افراد جامعه و حتی کودکان برمیگردد. این بافت همچنین با نام بافت چربی نیز شناخته میشود. تفاوت بین هر دو در عمق و زاویه ای است که سوزن وارد میشود. ایجاد وقفه بین یادگیری: همواره به ذهن خود فرصت بدهید تا دوباره تمرکز خود را بدست آورد.

او نخستین کتابش به نام نخستین نغمهها را در سال ۱۳۲۵ منتشر کرد. حضور ماسک در نشریهای که CAC آن را اداره میکند، با حمایت صریح او از آزادی بیان در تضاد است؛ همان مفهومی که الهامبخش تصمیم وی برای خرید توییتر بود. همیشه خسته و کوفته بود و از آن همه شور و نشاط و هیاهوی درونی خبری نبود و غالباً در بستر افتاده بود و پیوسته تب سل او را میسوزانید. بدین وسیله، به استحضار همه دانش پژوهان عزیز میرساند با توجه به درخواست های مکرر نویسندگان و پژوهشگران گرامی مبنی بر دریافت مقالات فارسی این نشریه برای نسخههای آتی خود مقالات به زبان فارسی و زبان انگلیسی (هر دو) را دریافت , بررسی و ارزیابی میکند. این سامانه برای دریافت مقالات با طبقه بندی عادی می باشد و از بارگزاری مقالات با طبقه بندی محرمانه خودداری نمایید. مراحل بررسی مقالات: هر یک از مقالات حداقل توسط دو داور که منتخب هیات تحریریه میباشند بطور محرمانه بررسی شده و نتیجه داوری مبتنی بر پذیرش، رد و یا نیازمند اصلاح به اطلاع نویسنده مسئول میرسد.