روزنامهٔ اعتماد ملی. تهران (۲۵۶): ۹

منابع و مآخذ: منابع و مأخذ حتماً باید به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند و در ذکر منابع و مآخذ پایان مقاله این الگو اعمال شود. مجله از مطالبی به هم پیوسته در قالب داستان مانند که هر ماه منتشر میشود پیروی میکند، این مطالب میتواند در مورد موضوعات و اجناس متفاوت نوشته… ادامه خواندن روزنامهٔ اعتماد ملی. تهران (۲۵۶): ۹

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

سابمیت مقاله چیست ؟

در ادامه مقاله، ما در مورد انواع مختلف مجلات دیجیتال صحبت خواهیم کرد. در یک صفحه آرایی خوب محل قرارگیری متن و تصویر در توازن و تعادلی با یکدیگر قرار دارند که حس مطلوبی به بیننده القاء میکنند. هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تاثیرش صفر باشد، در این… ادامه خواندن سابمیت مقاله چیست ؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

مقسوم ، مقسوم علیه و باقیمانده چیست؟

نقلقولهای یک و نیم خطی داخل گیومه «» قرار سایت majalema گیرد. سپس وارد صفحه مربوط به خود شده و مراحل را یکی به یکی طی کرده و در نهایت یک کد یا سابمیت نامبر دریافت می کنید که از ان پس برای هر نوع مکاتبه و انجام تغییرات برای مقاله از آن کد استفاده… ادامه خواندن مقسوم ، مقسوم علیه و باقیمانده چیست؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار